godło automobil

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie AC

4 stycznia 2023

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie AC

Sprzedaż samochodu wiąże się z wieloma formalnościami, które dopełnić musi osoba sprzedająca pojazd, choć pozostaje także dużo spraw do załatwienia po stronie kupującego. Przeniesienie AC na nabywcę to jeden z najważniejszych tematów związanych z ubezpieczeniem auta w przypadku jego sprzedaży. Co istotne, AC nie jest polisą obowiązkową, jak to ma miejsce z OC pojazdu. Co więc warto wiedzieć w tym temacie? Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie AC – w tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje.

O czym należy pamiętać przy sprzedaży samochodu?

Właściciele samochodów nie mają obowiązku korzystać z AC w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC. W konsekwencji, w momencie sprzedaży samochodu, umowa AC ulega rozwiązaniu. Jest to ogólna zasada, a informację o tym można przeczytać w załączonym do umowy dokumencie o Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Po sprzedaży samochodu pozostaje jeszcze kwestia rozliczenia finansowego z ubezpieczycielem. Dotychczasowy właściciel pojazdu powinien otrzymać zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Ważne jest to, aby fakt zbycia auta zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie autocasco przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Ubezpieczenie autocasco może przejść na nabywcę samochodu, ale wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Zwykle firmy ubezpieczeniowe zawierają w OWU informację, że przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela jest możliwe, ale tylko po uzyskaniu zgody. W praktyce oznacza to konieczność skontaktowania się z ubezpieczycielem jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.

Dlaczego ubezpieczalnie wymagają takiego kroku? Związane to jest z kwestią ograniczenia ryzyka. Jeśli nabywcą będzie młody kierowca, to ryzyko ubezpieczeniowe będzie wysokie – statystycznie ta grupa powoduje wiele szkód, których likwidacja jest bardzo kosztowna.

Niewykorzystany okres ubezpieczenia – czy otrzymam zwrot zapłaconej składki?

Zwrot składki z umowy ubezpieczenia autocasco po sprzedaży samochodu jest jak najbardziej możliwy. Jeśli pojazd został sprzedany, osoba widniejąca na umowie otrzyma zwrot środków za niewykorzystany okres. Jedyne co musi zrobić, to poinformować ubezpieczyciela o tym, że auto jest już w posiadaniu nowego właściciela. O tym, jak rozwiązać umowę ubezpieczenia autocasco i na jakich warunkach można przeczytać w OWU.

Najczęściej w momencie zbycia samochodu umowa ubezpieczenia autocasco i innych dobrowolnych produktów ubezpieczeniowych wygasa. Mówi o tym art. 823 § 3 kodeksu cywilnego: ”Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę”.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczenie AC nie przechodzi automatycznie na nabywcę samochodu, a jego dotychczasowy właściciel ma prawo do zwrotu środków za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Najczęściej w OWU znajdują się informacje o obowiązku zgłoszenia sprzedaży samochodu. Może się również zdarzyć, że konieczne będzie wypełnienie stosownego wniosku, którego wzór zazwyczaj znajduje się na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co w przypadku ubezpieczenia OC?

Przepisy prawa jasno określają, że w momencie sprzedaży samochodu umowa ubezpieczenia OC automatycznie przechodzi na nabywcę. Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ zbywca auta od momentu jego sprzedaży nie powinien opłacać już rocznej składki OC.

Powrót do bloga
Skontaktuj się

Poradzimy w kwestii zakupu samochodu oraz serwisu!

    Polisa samochodowa