godło automobil

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Serwisu AUTO MOBIL

www.auto-mobil.pl

www.sklep.auto-mobil.pl

oraz

www.stock.auto-mobil.pl

 

Ostatnia aktualizacja 14 listopad 2023

 

Dziękujemy, że zdecydowałeś się być częścią naszej społeczności w Auto Mobil. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres rodo@auto-mobil.pl

Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane, jeśli:

Odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem:
https://auto-mobil.pl/
https://sklep.auto-mobil.pl/
https://stock.auto-mobil.pl/

Chcesz nawiązać z nami kontakt na inne powiązane sposoby – w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Auto-Mobil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Gdańska 17, Wejherowo 84-200, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000115555, NIP: 5880007160, REGON: 190595922

W niniejszej informacji o prywatności, odnosimy się do:

“Strony internetowej”, mamy na myśli każdą naszą stronę internetową, która odwołuje się do niniejszej polityki lub zawiera do niej link
“Usługi”, odnosimy się do naszej strony internetowej i innych powiązanych usług, w tym wszelkich sprzedaży, marketingu lub wydarzeń
Celem niniejszej informacji o prywatności jest wyjaśnienie Ci w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie masz prawa w związku z nimi. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

 

SPIS TREŚCI
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
3. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
5. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI?
6. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?
7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?
8. KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK
9. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
10. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?
11. JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA?

 

1.JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy rejestrujesz się na stronie, wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na stronie lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i stroną, dokonywanych przez niego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. Gromadzimy imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe, nazwy użytkownika, hasła, preferencje dotyczące kontaktu, dane kontaktowe lub uwierzytelniające, adresy rozliczeniowe, numery kart debetowych/kredytowych oraz inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa związany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez autopay.pl. Link(i) do ich informacji o prywatności można znaleźć tutaj:
https://autopay.pl/storage/pdf/polityka_prywatnosci_autopay_final.pdf

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

2.JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy obok każdego celu wymienionego poniżej.

Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

Spełnianie i zarządzanie Państwa zamówieniami. Możemy wykorzystywać Państwa informacje w celu realizacji i zarządzania Państwa zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Strony internetowej.
Administrowanie losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy użytkownik zdecyduje się wziąć udział w naszych konkursach.
Dostarczanie i ułatwianie dostarczania usług użytkownikowi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.
Aby odpowiedzieć na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby odpowiadać na jego zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy związane z korzystaniem z naszych Usług.
Aby wysyłać ci komunikaty marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane przez użytkownika do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z preferencjami marketingowymi użytkownika. Na przykład, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Stronie, subskrybując marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych e-maili marketingowych (patrz “JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI?” poniżej).
Dostarczania Ci ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się przykładowa lista podmiotów z usług których korzystamy:

→ Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
działalność.

→  Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie
księgowe).

→ Podmiot zapewniający system mailingowy.

→ Biuro księgowe.

→ Podmiot ułatwiający optymalizację „Serwisu www”.

→ Podmiot zapewniający usługi marketingowe.

→ Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

– Reklamy Google
https://policies.google.com/technologies/ads
Narzędzia analizy kontroli ruchu na stronie internetowej. Strona auto-mobil.pl oraz sklep.auto-mobil.pl, używa narzędzi analitycznych do analizy ruchu na stronie. Narzędzia te wykorzystują pliki coockie i sygnały nawigacyjne. Nasze narzędzia analitycs są wymienione poniżej. Każde z naszych narzędzi analitycs ma swoją własną Politykę prywatności dla swoich polityk dotyczących danych użytkownika. Dla ułatwienia dostępu, poniżej zamieszczamy hiperłącza do ich Polityk Prywatności.

– Google Analytics
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– Facebook
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

 

3. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy takie technologie i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, znajdują się w naszym Powiadomieniu o plikach cookie.

 

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

W skrócie: Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez sześćdziesiąt (60) miesięcy od rozpoczęcia okresu bezczynności konta użytkownika.

Gdy nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy usunięcie będzie możliwe.

 

5. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W SKRÓCIE: Dążymy do ochrony Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

6. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIELETNICH?

W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy marketingu wśród nich.

Nie zabiegamy świadomie o dane od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy marketingu wśród dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub że jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z Witryny przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione środki w celu szybkiego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@auto-mobil.pl

 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Rzeczpospolitej Polskiej (PL), użytkownik ma prawa, które umożliwiają mu większy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Rzeczpospolitej Polskiej) użytkownik ma pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli opieramy się na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania innych niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Rzeczpospolitej Polskiej i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection

W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: rodo@auto-mobil.pl

Informacje o koncie
Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zlikwidować swoje konto, możesz:

-Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na prośbę użytkownika o zamknięcie konta, dezaktywujemy lub usuniemy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy we wszelkich dochodzeniach, egzekwowania naszych Warunków użytkowania i/lub przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli użytkownik woli, może zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie plików cookie lub odrzucenie plików cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, stosowanej przez reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych poniżej. Zostaniesz wówczas usunięty z marketingowej listy e-mailowej – jednak nadal możemy się z Tobą komunikować, na przykład w celu wysyłania Ci e-maili związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach nie marketingowych. Aby w inny sposób zrezygnować, użytkownik może:

Skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 

8. KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track (“DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat swojej aktywności w sieci. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny dla rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym nie reagujemy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o rezygnacji z bycia śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dotyczący śledzenia w Internecie, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności.

 

9. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować niniejszą informację w miarę potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą “Zaktualizowano”, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od razu po jej udostępnieniu. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane.

 

10. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące niniejszego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres rodo@auto-mobil.pl lub pocztą na adres:

Auto-Mobil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gdańska 17,
Wejherowo 84-200
tel: +48 58 677 66 22

 

11. JAK MOŻNA PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD UŻYTKOWNIKA?

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od niego, zmiany tych informacji lub usunięcia ich w niektórych okolicznościach. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy przesłać formularz wniosku, klikając tutaj.
https://app.termly.io/notify/17195647-7104-4b77-bfcd-8bfea8e98194

Skontaktuj się

Poradzimy w kwestii zakupu samochodu oraz serwisu!

    Polisa samochodowa