godło automobil

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu AUTO MOBIL
www.auto-mobil.pl
(„Serwis www”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz „Serwis www”. Informacje te zostały
przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

► ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Auto-Mobil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą pod adresem ul. Gdańska 17, Wejherowo 84-200, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000115555, NIP: 5880007160, REGON: 190595922

Kapitał zakładowy: 260 000,00 ZŁ

► DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem „Serwisu
www” i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w „Serwisie www”
 • marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w „Serwisie www” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług „Serwisu www”
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w „Serwisie
  www”

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

► OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc
do momentu, w którym:

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez „Serwis www” przez
  którąkolwiek ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

► BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami
prawa.

► TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania.

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   • 

   • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
    Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie
    uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

  

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w
   jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.

► CIASTECZKA

Nasz „Serwis www”, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji „Serwisu www”;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym „Serwisie www” ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji „Serwisu www”

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz
skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając
klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w
zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę
na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

► USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się
przykładowa lista podmiotów z usług których korzystamy:

 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
  działalność
 • Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie
  księgowe)
 • Podmiot zapewniający system mailingowy
 • Biuro księgowe
 • Podmiot ułatwiający optymalizację „Serwisu www”
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

► KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: rodo@auto-mobil.pl

Skontaktuj się

Poradzimy w kwestii zakupu samochodu oraz serwisu!

  Polisa samochodowa